מפעל הפיס - Mifal HaPayis

מפעל הפיס

קומה 1, כניסה דרומית