סלייד ראש השנה

פעילות הקניון בחגי תשרי

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 22:00.

 • כל החנויות פתוחות עד שעה לפני כניסת החג.
 • אטרקציות עובדות משעה 09:30 עד 22:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 24:00.

 • החנויות עובדות בגדר רשות עד שעה אחרי יציאת החג, החל משעה אחרי יציאת החג כל החנויות פתוחות.
 • אטרקציות עובדות  משעה 09:30 עד 24:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 24:00.

 • כל החנויות פתוחות משעה 09:30 עד 24:00.
 • אטרקציות עובדות משעה 09:30 עד 24:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 24:00.

 • כל החנויות פתוחות משעה 09:30 עד 24:00.
 • אטרקציות עובדות משעה 09:30 עד 24:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 22:00.

 • כל החנויות פתוחות עד שעה לפני כניסת שבת.
 • אטרקציות עובדות משעה 09:30 עד 22:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 24:00.

 • החנויות עובדות בגדר רשות עד שעה אחרי יציאת שבת, החל משעה אחרי יציאת שבת כל החנויות פתוחות.
 • אטרקציות עובדות  משעה 09:30 עד 24:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 24:00.

 • כל החנויות פתוחות משעה 09:30 עד 24:00.
 • אטרקציות עובדות משעה 09:30 עד 24:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 22:00.

 • כל החנויות פתוחות עד שעה לפני כניסת החג.
 • אטרקציות עובדות משעה 09:30 עד 22:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 23:00.

 • החנויות עובדות בגדר רשות עד שעה אחרי יציאת החג, החל משעה אחרי יציאת החג כל החנויות פתוחות.
 • אטרקציות עובדות  משעה 09:30 עד 23:00.

STOCK

sale

מחסלים מלאי קיץ

up 70% off