סלייד ראש השנה

פעילות הקניון - חגי תשרי

משעה 09:30 עד 22:00

  • משעה 17:00 חנויות עובדות בגדר רשות עד צאת החג.
  • אטרקציות עובדות עד שעה 22:00.

משעה 09:30 עד 24:00

  • עד שעה 20:00 חנויות עובדות בגדר רשות, משעה 20:00 כל החנויות פתוחות.
  • אטרקציות עובדות עד שעה 24:00.

משעה 09:30 עד 24:00

משעה 09:30 עד 22:00

  • משעה 17:00 חנויות עובדות בגדר רשות עד צאת השבת.
  • אטרקציות עובדות עד שעה 22:00.

משעה 09:30 עד 22:00

  • משעה 17:00 חנויות עובדות בגדר רשות עד צאת החג.
  • אטרקציות עובדות עד שעה 22:00.

משעה 09:30 עד 23:00

  •  חנויות עובדות בגדר רשות עד צאת החג.
  • אטרקציות עובדות עד שעה 23:00.