פסח שמח

פעילות הקניון - חופשת פסח

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 24:00.

 • חנויות עובדות בגדר רשות משעה לפני כניסת שבת עד שעה לאחר צאת השבת.
 • אטרקציות עובדות עד שעה 24:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 24:00.

 • חנויות עובדות בגדר רשות משעה לפני כניסת שבת עד שעה לאחר צאת השבת.
 • אטרקציות עובדות עד שעה 24:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 24:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 24:00.

 • חנויות עובדות בגדר רשות משעה לפני כניסת שבת עד שעה לאחר צאת השבת.
 • אטרקציות עובדות עד שעה 24:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 24:00.

 • חנויות עובדות בגדר רשות משעה לפני כניסת שבת עד שעה לאחר צאת השבת.
 • אטרקציות עובדות עד שעה 24:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 19:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 23:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 19:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 23:00.

 • כל החנויות פתוחות עד שעה 20:00, החל שעה 20:00 חנויות עובדות בגדר רשות.
 • אטרקציות עובדות עד שעה 23:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 23:00.

 • כל החנויות פתוחות עד שעה 20:00, החל שעה 20:00 חנויות עובדות בגדר רשות.
 • אטרקציות עובדות עד שעה 23:00.

הקניון פתוח משעה 09:30 עד 23:00.

 • כל החנויות פתוחות עד שעה 20:00, החל שעה 20:00 חנויות עובדות בגדר רשות.
 • אטרקציות עובדות עד שעה 23:00.